Внесення інормації в реєстр що до БЕНЕФІЦІАРІВ

28 квітня 2020 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) згідно якого, кінцеві бенефіціарні власники юридичних осіб опинились під особливим контролем з боку держави.

 

В чинному Законі вказано, що юридичні особи, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (надалі – реєстр) до набрання чинності вказаним Законом  мають подати державному реєстратору документи для оновлення відомостей в реєстрі про кінцевого бенефіціарного власника.

 

Слід зауважити що дана вимога стосуються всіх  юридичних осіб окрім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій.

 

Структура власності та інформація про кінцевих бенефіціарних власників має бути подана державному реєстратору протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно – правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

 

Згідно Закону, починаючи з 28 квітня 2020 року у разі реєстрації змін до відомостей про юридичну особу за умови зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника необхідно також подавати структуру власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства; витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент; нотаріально засвідчену копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

 

Крім того, з 01 червня 2020 року діють нові форми заяв, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

 

Юридична Компанія «Аргумент – Консалтинг» пропонуємо послуги із внесенням до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей задля економії Вашого часу.


04053, м. Киев,
ул. Сечевых Стрельцов Артема, 1-5,
(Дом художника) оф. 512
(050) 351-68-76
(044)353-63-50 (044)461-90-72
main@argument-consulting.com.ua