Перелік робіт у будівельній діяльності, що підлягає ліцензуванню?

Інформаційно-методичний аналіз процедури ліцензування
будівельної діяльності в розрізі змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2012 № 148
 

Виходячи з аналізу змін, які внесені постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2012 № 148 до постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 «Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури» Державна архітектурно-будівельна інспекція України зазначає.
Зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2012 № 148 до пункту 1 зазначеного Порядку, визначили, що “1. Цей Порядок, що розроблений відповідно до Законів України “Про архітектурну діяльність”, “Про основи містобудування” та “Про регулювання містобудівної діяльності”, встановлює загальні вимоги до ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з будівництвом об’єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності (далі — будівельна діяльність).”
Тобто дія зазначеного порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, поширюється тільки на будівництво об’єктів архітектури, які за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належать до IV і V категорії складності.
На виконання зазначеної постанови органи ліцензування провадять всі дії з ліцензування, які не суперечать її змісту.
Враховуючи те, що Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства разом з Міністерством юстиції і Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва надано тримісячний строк для приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до цієї постанови, будуть розроблені нові ліцензійні умови провадження господарської діяльності, пов’язаної з будівництвом об’єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності (далі — будівельна діяльність).
До приведення нормативно-правових актів у відповідність до цієї постанови, органи ліцензування будівельної діяльності повинні виходити з того, що:

1. Документи на отримання, доповнення, переоформлення та виготовлення дублікатів ліцензій або внесення змін можуть прийматися тільки за Переліком робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, затвердженим наказом Мінрегіонбуду від 27.01.2009 №47 (у редакції наказу Мінрегіонбуду від 06.10.2010 №392, зареєстрованого у Мін’юсті України 22.10.2010 за № 965/18260) на такі роботи:
 

4.00.00 БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ
4.01.00 Розробка грунтів, улаштування грунтових споруд
4.02.00 Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних
4.03.00 Улаштування фундаментів із застосуванням паль
4.04.00 Улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами
4.05.00 Зведення металевих конструкцій
4.06.00 Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій
4.07.00 Зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій
4.08.00 Зведення кам’яних та армокам’яних конструкцій
4.09.00 Зведення дерев’яних конструкцій
4.10.00 Монтаж інженерних споруд
4.11.00 Монтаж магістральних нафто-газопроводів, споруд та обладнання
4.12.00 Будівництво гідротехнічних споруд та комплексів
4.13.00 Виконання підводно-технічних робіт
4.14.00 Розробка гірничих споруд та комплексів
4.15.00 Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам’яток культурної спадщини
4.16.00 Монтаж технологічного устаткування
4.17.00 Виконання пусконалагоджувальних робіт (визначається ліцензіатом за видами технологічного устаткування)
4.18 .00 Клас наслідків (відповідальності) об’єктів будівництва: будівництва: клас СС3 – значні наслідки, клас СС2 – середні наслідки
4.19 .00 Умови будівництва: звичайні, території підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно-геологічними умовами
5.00.00 МОНТАЖ інженерних МЕРЕЖ
5.01.00 Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання
5.01.01 Водопроводу та каналізації
5.01.02 Опалення
5.01.03 Вентиляції і кондиціонування повiтря
5.01.04 Газопостачання та газообладнання
5.01.05 Технологічних трубопроводів
5.01.06 Холодопостачання промислового
5.01.07 Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення
5.01.08 Автоматизацiї i контрольно-вимірювальних приладів
5.01.09 Зв’язку, сигналiзацiї, радіо, телебачення, інформаційних
5.02.00 Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання
5.02.01 Водопостачання
5.02.02 Каналізації
5.02.03 Теплових і гарячого водопостачання
5.02.04 Газопостачання
5.02.05 Магістральних продуктопроводів
5.02.06 Електропостачання, електроосвiтлення
5.02.07 Зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних
5.02.08 Клас наслідків (відповідальності) інженерних мереж, систем, споруд: клас СС3 – значні наслідки, клас СС2 – середні наслідки
6.00.00 БУДІВНИЦТВО транспортних споруд
6.01.00 Залізничних колій
6.02.00 Доріг автомобільних
6.03.00 Мостів, шляхопроводів, переходів
6.04.00 Аеродромів та вертодромів
6.05.00 Тунелів та метрополітенів
6.06.00 Місцевого транспорту
6.07.00 Вертикального транспорту (ліфти, ескалатори, підйомники тощо)
6.08.00 Клас наслідків (відповідальності) транспортних споруд: клас СС3 – значні наслідки, клас СС2 – середні наслідки,
6.09.00 Умови будівництва: звичайні, територій підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно-геологічними умовами

Ці роботи здійснюються відповідно до наступних розділів Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури класу наслідків (відповідальності) СС3 – значні наслідки (V категорії складності), клас СС2 – середні наслідки (IV категорії складності):

  • загальні вимоги;
  • вимоги до проведення будівельних та монтажних робіт;
  • вимоги до монтажу інженерних мереж;
  • вимоги до будівництва транспортних мереж.

2. У разі надходження документів від суб’єктів господарювання, в яких зазначені, крім наведених у таблиці інші види робіт, такі документи розглядаються тільки у частині згідно з пунктом 1 .

3. Документи суб’єктів господарювання на інші види робіт, крім зазначених у таблиці, повертаються заявникам у зв’язку з відсутністю порядку ліцензування таких робіт.
4. Планові (позапланові) перевірки щодо дотримання ліцензійних вимог (перелік див. пункт 1) можуть проводитись тільки щодо суб’єктів господарювання, що мають ліцензії з видами робіт, які зазначені у таблиці.

5. При переоформленні ліцензій, виданих до моменту введення в дію постанови Кабінету Міністрів України від 27.02.2012 № 148, проводиться оформлення нового бланку ліцензії, з внесенням до додатку до ліцензії, яка переоформляється, відповідного запису, що пов’язує його з новим бланком ліцензії.

Звертаємо увагу, що цей інформаційно-методичний аналіз не є нормативно-правовими актом, має інформаційний характер і не встановлює правових норм.


04053, м. Киев,
ул. Сечевых Стрельцов Артема, 1-5,
(Дом художника) оф. 512
(050) 351-68-76
(044)353-63-50 (044)461-90-72
main@argument-consulting.com.ua