Допомога по догляду за дитиною. Держава не доплачує!

Проблема виплати соціальної допомоги по догляду за дитиною до досягненню нею трирічного віку.

На сьогоднішній день, держава недоплачує соціальну допомогу по догляду за дитиною до досягненню нею трирічного віку. Така недоплата виникла, з вини колізії деяких правових норм, та незаконності обмеження соціальних виплат законами України про державний бюджет на 2007 та 2008 роки.

Саме в зазначених бюджетах «пролізла» норма яка в подальшому і дала можливості відповідним державним органам недоплачувати певні соціальні допомоги у повному обсязі.

В чому саме полягає проблема.
На сьогоднішній день існують декілька спеціальних законів, що регулюють вищезазначені відносини.

Так, на застрахованих осіб (осіб, що перед виходом у відпустку по догляду за дитиною працювали), розповсюджується Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», № 2240-ІІІ. Наведений Закон містить норму, а саме статтю 43, яка імперативно встановлює, що допомога по догляду за дитиною до досягненню нею трирічного віку, встановлюється в розмірі не меншому за розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом. Таким чином спеціальний законом встановлює мінімальний розмір допомоги, прирівнюючи його до розміру прожиткового мінімуму, який кожного року встановлюється законом.

Вищезазначена норма, стаття 43, була виключена відповідними нормами законів України про державний бюджет на 2007, 2008 роки та відповідно, зменшено розмір такої допомоги. Таке дало змогу відповідним управлінням праці та соціального захисту населення, для нарахування та виплати меншої, ніж було передбачено законом суми допомоги.

Згодом Конституційний суд своїми рішеннями визнав неконституційним (таким що не відповідають конституції України), відповідні положення вищезазначених законів про бюджет, що зменшували розмір такої допомоги. Таким чином на сьогоднішній день, виключення ст. 43 із Закону № 2240-ІІІ. Будо не конституційним, а атож дія даної норми відновлена.

Окрім того, конституція України закріплює неможливість звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод людини та забезпечення рівня життя, та рівня соціальних виплат та допомоги, на рівні не нижчому від прожиткового мінімуму, встановленого законом – ст. 22, 46 Конституції.

Отже, не залежно від наявності чи відсутності спеціальних норм, сама конституція встановлює рівень відповідальності держави та її захист, а також гарантування мінімального розміру пенсій, інших видів соціальних виплат та допомоги.
Таким чином виплата допомоги у розмірі меншому ніж розмір прожиткового мінімуму, є не законним.

На сьогоднішній день вже триває багато судових процесів, з приводу визнання незаконними дії відповідних огранив соціального захисту населення та доплати і перерахунку відповідної державної допомоги. Майже в 99 відсотків випадках суди виносять рішення на користь одержувачів допомоги.

Отже для перерахунку недоплаченої допомоги за весь виплачений період а також для подальшого правильного нарахування та виплати у відповідності до прожиткового мінімуму, Вам необхідно звернутись до суду.
Для того що подати позов для суду про виплату та перерахунок розміру допомоги, Вам необхідно:

Звернутись з письмової заявою до відповідного управління соціального захисту населення, про перерахунок вашої допомоги та виплати в подальшу до розміру прожиткового мінімуму встановленого законом;
Отримати відповідь (скоріше за все відмову з обґрунтуванням);

Скласти позовну заяву, у відповідності до процесуальних вимог, додати копії необхідних документів, сплатити судовий збір, та подати її до суду за місцем знаходження відповідача – відповідного управління праці та соціального захисту настелення.

Що стосується самого розміру прожиткового мінімуму, то тут, серед юристів, думка також неоднозначна.
Прожитковий мінімум встановлюється окремо для осіб, що відносяться до основних соціальних і демографічних груп:

  • діти віком до 6 років;
  • діти віком від 6 до 18 років;
  • працездатних осіб;
  • осіб, які втратили працездатність.

В нашому випадку, логічно б було застосовувати розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, такої думки підтримують більшість позивачів, відповідно до чого вже сформувалась певна практика судових рішень.

Але існує і інша думка, яка на мій погляд, обґрунтована та має право на життя. Якщо проаналізувати норми законів та з’ясувати сам суть прожиткового мінімуму і для чого він встановлюється можна прийти наступного висновку: У відповідності до визначання термінів, передбачених Законом № 2240-ІІІ, суб’єктом загальнообов’язкового державного соціального страхування є застрахована особа, на користь якої здійснюється відповідне страхування. Страховий випадок – подія, з настанням якої виникає право у застрахованої особи або членів її сім`ї на отримання матеріального забезпеченні або соціальних послуг. У відповідності до ст. 35 вищезазначеного Закону, допомога, по тимчасовій непрацездатності, що є страховим випадком, якій зумовлює відповідне матеріальне забезпечення, надається у формі матеріального забезпечення, яке повність або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу). До тимчасової втрати працездатності відносять також період по догляду за дитиною до досягненню нею трирічного віку (п. 4 ч. 2 ст. 35 Закону № 2240-ІІІ).

Отже виходячи з того, що застрахованою особою та особа, як а відповідно отримала право на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та безпосередньо є одержувачем допомоги, а сама матеріальна допомога є компенсацією за повну або часткову втрату заробітку або доходу застрахованої особи, можна дійти висновку, що при виплаті такої допомоги, необхідно застосовувати розмір прожиткового мінімуму передбаченого до відповідної соціальної та демографічної групи а саме – для працездатних осіб.

На сьогоднішній день розмір прожиткового мінімуму встановлений:

 
 
Дата та джерело інформації
 
 
Період
 
Соціальні і демографічні групи населення
 
Діти віком до 6 років
Діти віком
від 6 до 18 років
Працездатні особи*
Особи, які втратили працездатність**
Загальний показник
на 2010 рік
(Закон № 1646-VI від 20.10.2009)
01.12.2010 – 31.12.2010
799 грн.
957 грн.
922 грн.
734 грн.
875 грн.
01.10.2010 – 21.11.2010
787 грн.
941 грн.
907 грн.
723 грн.
861 грн.
01.07.2010 – 30.09.2010
771 грн.
921 грн.
888 грн.
709 грн.
843 грн.
01.04.2010 – 30.06.2010
767 грн.
917 грн.
884 грн.
706 грн.
839 грн.
01.01.2010 – 31.03.2010
755 грн.
901 грн.
869 грн.
695 грн.
825 грн.
З 01.11.2009 – 31.12.2009
(Закон № 1646-VI від 20.10.2009)
 
01.11.2009- 31.12.2009
632 грн.
776 грн.
744 грн.
573 грн.
701 грн.
з 01.01.2009 –
31.10.2009
(Закон № 835-VI
від 26.12.2008)
 
01.01.2009-
30.10.2009
557 грн.
701 грн.
669 грн.
498 грн.
626 грн.

Содоль Андрій
Юридична компанія «Аргумент-Консалтинг»

Пособие на ребенка для незастрахованных
Очень много раз рассматривался аналогичный вопрос для застрахованных (ранее работающих) мам. Что касается незастрахованных, т.е. ранее неработающих, мам.

Вопросы связанный с выплатой пособий данной категории лицам, регулируется Конституцией Украины, Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми», иными нормативными актами.

Конституция Украины гарантирует минимально допустимы размер социальной помощи на уровне прожиточного минимума, а также закрепляет невозможность уменьшения, гарантированных государством, размеров таких социальных выплат (ст. 21, 22, 46, 64 Конституции Украины). В специальном Законе, в соответствии с которым осуществляется выплата материальной помощи по уходу за ребенком до трех лет, до 2006 года была норма, статья 15, которая закрепляла, что размер помощи по уходу за ребенком до достижении им трехлетнего возраста устанавливается в размере прожиточного минимума установленного для детей до 6 лет. Таким образом в отличии от застрахованных лиц, для которых Закон Украины об общегосударственном социальном страховании (№ 2240-ІІІ) не конкретизировал, исходя из какой социально-демографических категории прожиточного минимума необходимо исчислять минимальный размер помощи, в данном случае закон четко конкретизировал – минимуму установленный для детей до 6 лет.

Начиная с 2006 года действие данной нормы (ст. 15) Закона о госпомощи семьям с детьми, останавливали и вводили законом Украины о госбюджете на текущий год новый размер, которым существенно уменьшали данную помощь. Конституционный суд Украины, своим решением (№6-рп/2007), признал неконституционным очередное приостановление действия ст. 15 и соответствующее уменьшения помощи значительно ниже, нежели гарантированно конституцией на уровне прожиточного минимума. Таким образом, со дня вступления решения конституционного суда в силу – 9 июля 2007 года, ст. 15 возобновила свое действие.

Исходя из вышеуказанного, с 09.07.07 года было восстановлено конституционное право граждан на гарантированный государством размер социальной помощи на уровне не менее прожиточного минимума. Но, к сожалению, Верховная рада Украины, своим законом о госбюджете на 2008 год вновь вносит изменения в ст. 15 Закона о госпомощи семьям с детьми, и уменьшает размер социальной выплаты на уровень разницы между прожиточным минимумом, установленного для трудоспособных лиц и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущее шесть месяцев, но не менее 130 грн. Данная норма в такой редакции действует до сих пор. В связи с этим органы труда и социальной защиты населения, опираясь на измененную ст. 15 закона о госпомощи семьям с детьми, начисляют и выплачивают помощь, в основном, в размере 130 гривен в месяц.

На сегодняшний день также выработалась судебная практика в пользу незастрахованных лиц касательно выплаты данной помощи на уровне не менее прожиточного минимума установленного для детей до 6 лет. Основной аргумент – гарантии закрепленные конституцией Украины, которая в том числе предусматривает, что при принятии новых законов или внесении изменений к действующим законам – не допускается уменьшение содержания и объема существующих прав и свобод (ст. 22).

Для того что бы получать помощь в размере гарантированном конституцией Украины, Вам необходим обратится с соответствующим заявлением в УТСЗН по месту где Вы получаете помощь, и дождаться от них ответ. Скорее все го он будет негативный, и Вам откажу в пересчете и доплате. На основании данного ответа и используя гарантируемые Вам конституцией права, обращайтесь в суд.

Содоль Андрей «ЮК «Аргумент-Консалтинг»


04053, м. Киев,
ул. Сечевых Стрельцов Артема, 1-5,
(Дом художника) оф. 512
(050) 351-68-76
(044)353-63-50 (044)461-90-72
main@argument-consulting.com.ua