Публікації

Внесення інормації в реєстр що до БЕНЕФІЦІАРІВ

28 квітня 2020 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) згідно якого, кінцеві бенефіціарні власники юридичних осіб опинились під особливим контролем з боку держави.
>>>

Як звільнитися директору ТОВ без згоди учасників.

Розглянемо поширену ситуацію: директор (ТОВ та ТДВ) вирішив достроково розірвати трудовий договір, згідно зі ст. 38 Кодекс законів про працю України попередивши про це роботодавця, чим за тридцять днів згідно ст.32 Закону про ТОВ та ТДВ в письмовій формі у вигляді Заяви про звільнення та повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів з питань звільнення керівника та призначення нового.
Однак бувають випадки, коли звільнення є проблемним, в зв’язку з тим що немає кворуму, або учасники чи учасник не з’являються та не приймають рішення про звільнення.
Відповідно до чинного законодавства України, рішення про звільнення директора відноситься до виключної компетенції загальних зборів.
Є дуже поширена ситуація коли учасники по тим чи іншим причнам не можуть зібратись і прийнтяти відповідне рішення.
Разом з тим, особливість звільнення директора Товариства полягає в тому, що дане питання віднесено законодавством до компетенції загальних зборів учасників/засновників Товариства.
У відповідності до п.3 ст.65 Господарського кодексу України зазначено, що для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) безпосередньо або через уповноважені органи чи наглядова рада такого підприємства (у разі її утворення) призначає (обирає) керівника підприємства, який є підзвітним власнику, його уповноваженому органу чи наглядовій раді. Керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства. Статутом підприємства посадовими особами можуть бути визнані й інші особи.
Таким чином, директор Товариства має статус посадової особи.
В той же час, п.п.110.1 ст.110 Податкового кодексу України зазначає, що платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
Отже, у випадку з Товариством — відповідальною посадовою особою є керівник, виконавчий орган (директор).
Виходячи із положень п.п.13 ст.39 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» повноваження одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу або тимчасових виконувачів їхніх обов’язків. У разі припинення повноважень одноосібного виконавчого органу або члена колегіального виконавчого органу договір із цією особою вважається припиненим. Статутом товариства може бути передбачено вимогу про обрання нових членів чи тимчасових виконувачів обов’язків для всіх членів колегіального виконавчого органу.
Як в ситуації. Коли не приймається відповідне рішення вищого органу товариства, керівнику звільнитись і як наслідок провести відповідні зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань?
>>>

Новий формат міжнародних банківських рахунків – IBAN

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 162 від 28 грудня 2018 року «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» з 5 серпня по 31 жовтня 2019 року банківськи установи здійснюють перехід на новий формат міжнародних банківських рахунків – IBAN.

IBAN (International Bank Account Number) – стандартизований міжнародний формат номера рахунку, що складається з 29 літерно-цифрових символів, який, окрім номера рахунку, містить і код країни (UA) та МФО банку.

Навіщо потрібен IBAN?
• Прискорені міжбанківські платежі
• Спрощена автоматична обробка платежів банками держав Європейського економічного простору
• Оперативне отримання платежів, зокрема від контрагентів з країн Європейського Союзу
• Легка ідентифікація платника і одержувача коштів, а також банку України
Перехід на IBAN

Реквізити рахунків будуть змінені на новий формат, а старі реквізити будуть недійсними.
З 1 листопада 2019 року зазначайте свої реквізити ЛИШЕ у форматі IBAN – без цього сплата кредиту, зарахування, перекази та всі інші операції будуть не дійсними.

Формат IBAN

Для України IBAN складається із 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду банку та номера рахунку.
Приклад IBAN на основі рахунку:

Рахунок 26200123456789
IBAN UA633808050000026200123456789
>>>

Новий статут ТОВ

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.

Ликвидация ФОП за 500 грн.!

Исключение из гос. реестра, внесении записи о прекращении деятельности, получение соответствующего подтверждения от гос. регистратора об исключении из гос. реестра. >>>

Подання реєстратору форми № 4 щодо бенефіціарів (вигодоодержувачів)

Доводимо до Вашого відома, що відповідно до прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» від 14 жовтня 2014 року № 1701-VII: >>>

Нові реквізити уплати ЕСВ

Нові реквізити уплати ЕСВ >>>

В пенсійний фонд – електронною поштою

Пенсійний фонд України своєю постановою затвердив Порядок подання звітів в електронній формі. Відтепер страхувальник на свій вибір може подавати звітність в електронному вигляді. Подання електронного звіту надає страхувальнику право не подавати відповідні звіти на паперових носіях. >>>

Поспішайте, до 1 червня необхідно подати фінансову звітність державному реєстратору

Нагадуємо Вам, що у відповідності до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» (підписаного Президентом 9 лютого 2006 року) внесено ряд змін до деяких Законів, зокрема Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». >>>

Вносимо зміни до своїх статутів протягом року

Нарешті дочекались !

Президент підписав Закон «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв”язку з прийняттям Цивільного кодексу України» N 997-V від 27 квітня 2007 року (Закон набирає чинності з дня його опублікування), якій привів у відповідність до Цивільного кодексу України – Закон України «Про господарські товариства». >>>

Новини ліцензування (туристичні послуги)

Ліцензійні умови є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, які провадять туроператорську та турагентську діяльність і отримали відповідну ліцензію. >>>

Оцінка майнових прав по національним стандартам

Кабінет Міністрів України, затвердив своєю постановою №1185 від 3 жовтня 2007 року, Національний стандарт № 4 – „Оцінка майнових прав інтелектуальної власності”. >>>

04053, м. Киев,
ул. Сечевых Стрельцов Артема, 1-5,
(Дом художника) оф. 512
(050) 351-68-76
(044)353-63-50 (044)461-90-72
main@argument-consulting.com.ua