Трудовий договір

Запитання:

Роботодавець вимагає підписання договору з наступними пунктами: 5.2 Працівник у випадку розірвання данного Договору з власної ініціативи (п.6.3) повинен попередити роботодавця не пізніше ніж за 2 місяці до запланованої дати звільнення. Термін може бути зменшений за домовленістю сторін. 6.3 При достроковому розірванні Договору з ініціативи працівника, він зобов”язаний попередити про це роботодавця письмово за 2 тиждні.

Питання:

Чи можна після підписання даного договору, згідно закону про працю, звільнитися за 2 тиждні, чи потрібно буде відпрацювати згідно з договором 2 місяці + 2 тиждні? Якщо можна, то дайте будь-ласка відповідь яким чином?

Відповідь:

По перше, даний договір містить в собі два пункти які протирічять один одному.

По друге, якщо це безстроковий договір, то працівник має право на його розірвання попередивши роботодавця про таке за два тижні. Дана норма встановлена КЗпП та є імперативною, а тому встановлений в договорів строк, за два місяці, є незаконним. Окрім того законом передбачені умови за яких працівник може вимагати іншого, меншого строку розірвання, наприклад тиждень, два дні, негайно.

По третє, якщо це строковий договорів то його дострокове розірвання, без відповідних санкцій, можливе за ініціативою працівника у випадках хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконувати роботу, порушенням роботодавцем чинного законодавства про працю та умов договору та в інших випадках передбачених ч. 1 ст. 38 КЗпП.


04053, м. Киев,
ул. Сечевых Стрельцов Артема, 1-5,
(Дом художника) оф. 512
(050) 351-68-76
(044)353-63-50 (044)461-90-72
main@argument-consulting.com.ua