Оплата праці за простій підприємства

Запитання:

У зв’язку зі світовою кризою і нестабільністю економічних, політичних і фінансових процесів на Україні виникли збої і перепади в виробництвах на багатьох підприємствах країни, в результаті чого були і будуть викликані простої багатьох фабрик, заводів і т.п. (3-х дневка, 4-х дневка) Питання: чи зобов’язане підприємство (ВАТ) оплачувати дані простої з вини працівника? Якщо так, то якими законодавчими документами, актами можна скористатися для ознайомлення з питань оплати за дані простої.

Дякуємо від робочих-відрядників колективу Кременчуцького колісного заводу.

Відповідь:

На жаль, на це питання не можна дати чіткої відповіді, оскільки з нього не зрозуміло багато принципових моментом щодо того – яким чином оформлялися дані зміни в режимі роботи, які особливості врегулювання подібної ситуації передбачені трудовими договорами працівників і колективним договором, попереджали працівники про дані зміни заздалегідь і інше.

У будь-якому випадку дана ситуація буде регулюватися КЗпП і Законом України «Про оплату праці». Дані нормативні акти передбачають такі:

1. Відповідно до ст. 113 КЗпП, час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). Потрібно пам’ятати, що як простий можуть кваліфікуватися дії, коли працівник приходить на роботу, але не працює на увазі припинення робіт через відсутність матеріально-технічної бази, що не справності обладнання, тощо У разі якщо на час простою за згодою сторін, працівник був відправлений у відпустку без збереження заробітної плати, ст. 113 КЗпП застосовуватися не може.

2. Також дані дії можуть регулюватися ч. 3 ст. 32 КЗпП де сказано що в звези зі змінами в організації виробництва і праці допускаються зміни істотних умов праці. Зміна розміру оплати праці та режиму роботи є зміною істотних умов праці – про які працівник повинен бути попереджений не пізніш як за два місяці.


04053, м. Киев,
ул. Сечевых Стрельцов Артема, 1-5,
(Дом художника) оф. 512
(050) 351-68-76
(044)353-63-50 (044)461-90-72
main@argument-consulting.com.ua