Як звільнитися директору ТОВ без згоди учасників.

Розглянемо поширену ситуацію: директор (ТОВ та ТДВ) вирішив достроково розірвати трудовий договір, згідно зі ст. 38 Кодекс законів про працю України попередивши про це роботодавця, чим за тридцять днів згідно ст.32 Закону про ТОВ та ТДВ в письмовій формі у вигляді Заяви про звільнення та повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів з питань звільнення керівника та призначення нового.
Однак бувають випадки, коли звільнення є проблемним, в зв’язку з тим що немає кворуму, або учасники чи учасник не з’являються та не приймають рішення про звільнення.
Відповідно до чинного законодавства України, рішення про звільнення директора відноситься до виключної компетенції загальних зборів.
Є дуже поширена ситуація коли учасники по тим чи іншим причнам не можуть зібратись і прийнтяти відповідне рішення.
Разом з тим, особливість звільнення директора Товариства полягає в тому, що дане питання віднесено законодавством до компетенції загальних зборів учасників/засновників Товариства.
У відповідності до п.3 ст.65 Господарського кодексу України зазначено, що для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) безпосередньо або через уповноважені органи чи наглядова рада такого підприємства (у разі її утворення) призначає (обирає) керівника підприємства, який є підзвітним власнику, його уповноваженому органу чи наглядовій раді. Керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства. Статутом підприємства посадовими особами можуть бути визнані й інші особи.
Таким чином, директор Товариства має статус посадової особи.
В той же час, п.п.110.1 ст.110 Податкового кодексу України зазначає, що платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
Отже, у випадку з Товариством — відповідальною посадовою особою є керівник, виконавчий орган (директор).
Виходячи із положень п.п.13 ст.39 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» повноваження одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу або тимчасових виконувачів їхніх обов’язків. У разі припинення повноважень одноосібного виконавчого органу або члена колегіального виконавчого органу договір із цією особою вважається припиненим. Статутом товариства може бути передбачено вимогу про обрання нових членів чи тимчасових виконувачів обов’язків для всіх членів колегіального виконавчого органу.
Як в ситуації. Коли не приймається відповідне рішення вищого органу товариства, керівнику звільнитись і як наслідок провести відповідні зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань?

Діємо за законом
Зважаючи на те, що звільнення директора належить до компетенції загальних зборів, директор повинен відправити всім засновникам на адресу(и) яка(і), вказані в Статутних документах або в ЄДР рекомендований лист з повідомленням, в якому має повідомити про звільнення і прохання скликати позачергові загальні збори (вказавши бажану дату та годину зборів) і питання порядку денного.
Згідно Закону (якщо інше не зазначено в Статутних документах) після проходження 30 днів в разі неявки засновників на загальні збори, або відсутності коруму для прийняття відповідного рішення, скласти Акт про не проведення загальних зборів учасників.
На підставі Повідомлення про скликання, Протоколу про те що загальні збори не відбулися (якщо учасник/учасники, чи їх уповноваженні представники за нотаріально посвідченим дорученням – не прийшли) та Заявою про звільнення за особистим бажанням – звернутися до суду з Позовною заявою про встановлення факту припинення трудових правовідносин.
Після звільнення з посади за Рішенням суду, направити Рішення суду до реєтратора за місцем реєстрації юридичної особи, з вимогою здійснити відповідну реєстраційну дію про внесення відповідного запису в ЄДР даних про директора на підставі рішення суду.

Таким чином, здійснивши всі вищевказані дії можна позбутися від «директорства» у передбачений законом спосіб і в цьому Вам можуть допомогти юристи ТОВ «ЮК «АРГУМЕНТ КОНСАЛТИНГ», які швидко, грамотно і професійно оформлять всі необхідні документи, супроводжуватимуть судові процеси і захистять Ваші законні права.


04053, м. Киев,
ул. Сечевых Стрельцов Артема, 1-5,
(Дом художника) оф. 512
(050) 351-68-76
(044)353-63-50 (044)461-90-72
main@argument-consulting.com.ua